loader image

Ridderschap

Historie

De Ridderschap van Holland en West-Friesland heeft binnen het Koninkrijk der Nederlanden bestaan van 1814 tot 1840. In 1840 werd de Ridderschap van Holland en West-Friesland opgesplitst in de Ridderschappen van Noord- en Zuid-Holland. Zij hielden evenals de andere ridderschappen al in 1850 op te bestaan als openbaar lichaam. Dit volgde uit het in werking treden van de Provinciewet.

Literatuur