loader image

Actueel

De Ridderschap nu

De Ridderschap van Holland is in de eerste plaats bedoeld als een platform/ontmoetingsplaats voor hedendaagse edelen, die voortkomen uit oude Hollandse en West-Friese geslachten. Dat zijn de geslachten die de tegenwoordige grote Hollandse steden groot hebben gemaakt. Dit betreft met name de regentengeslachten waaruit de zogenoemde stadsadel is ontstaan.

De telgen van deze Hollandse geslachten woonden in de steden, dus op een relatief klein oppervlak , kenden elkaar goed, zaten in dezelfde stadsregering, dreven handel met elkaar, trouwden met elkaar, kortom: ze leefden intensief met elkaar. Door verschillende oorzaken is deze verbondenheid de laatste 150 jaar sterk afgenomen.

De Ridderschap van Holland wil deze onderlinge verbondenheid van weleer terugbrengen:
de verbondenheid tussen de huidige en toekomstige leden van deze Hollandse geslachten.

Hiernaast zijn welkom andere adellijken, die in Noord- of Zuid-Holland wonen en die hebben aangegeven dat zij specifiek belangstelling hebben voor de Hollandse regentencultuur.

Aangezien zonen en dochters dezelfde achtergrond hebben en zij evenveel met de andere Hollandse geslachten verbonden zijn, staat het platform ook open voor dames met specifieke belangstelling voor de Hollandse regentencultuur.

Doelstelling

De Ridderschap van Holland heeft de rechtsvorm van een vereniging. De vereniging heeft een tweeledig doel, samen te vatten als verbinden en ondersteunen:

  • het leggen en onderhouden van een band tussen personen, die deel uitmaken van de Nederlandse adel, met specifieke belangstelling voor de Hollandse regentencultuur en gevestigd in of afkomstig uit de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland;
  • het verlenen van materiĆ«le of immateriĆ«le steun aan instellingen en projecten, die zijn gericht op en ter instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed van Hollandse adellijke regentengeslachten.